Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport för andra kvartalet den 18 juli 2023

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för andra kvartalet tisdagen den 18 juli 2023 klockan 08:00.

Med anledning av detta arrangerar Bactiguard en audiocast på engelska för investerare, analytiker och media klockan 11:00, där tf VD Thomas von Koch presenterar rapporten samt svarar på frågor tillsammans med Carin Jakobson, CFO. Rapporten och presentationsmaterial kommer att finnas tillgängliga på Bactiguards hemsida www.bactiguard.com

För att delta i audiocasten, använd denna länk:
www.bactiguard.com/sv/rapport/kv2-2023/
För att enbart delta via telefonkonferens, registrera dig via länken ovan.
Frågor kan ställas antingen skriftligen via audiocasten eller muntligen om man deltar i telefonkonferensen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Nina Nornholm, Communication & IR Director +46 708 550 356
Carin Jakobson, CFO +46 70 965 16 65