Ny klinisk studie visar 53% reduktion av ventilator-associerad lunginflammation med Bactiguards endotrakealtub

Bactiguard BIP ETT Evac

Denna vecka på European Society of Intensive Care-kongressen (ESICM) presenterades en studie från Liège, Belgien på Bactiguards endotrakealtuber. Studien visade en minskning med 53% av ventilator-associerad lunginflammation (VAP) hos intensivvårdspatienter intuberade med Bactiguards endotrakealtub med subglottisk sugport (BIP ETT Evac).

”Dessa data är av vital betydelse för allvarligt sjuka patienter över hela världen. Ventilator-associerad lunginflammation (VAP) är en fruktad komplikation med hög dödlighet. Studiedata visar att risken för denna dödliga komplikation minskar avsevärt genom att använda endotrakealtuber från Bactiguard”, säger Stefan Grass, medicinsk chef och vice VD.

Studien är en randomiserad kontrollerad studie med 323 patienter, intuberade antingen med en endotrakealtub från Bactiguard eller en standardtub (båda med subglottisk sugport). Antalet VAP-fall var 22,4 per 1000 ventilatordagar i kontrollgruppen jämfört med 10,5 i Bactiguard-gruppen vilket var precis utanför signifikansnivå (p = 0,07). Tiden till insjuknande i VAP reducerades signifikant i Bactiguard-gruppen (p = 0,02).

”Under covid-19-pandemin har ett flertal rapporter påvisat ökad förekomst av VAP hos intensivvårdspatienter. Den nu presenterade studien visar att användningen av våra produkter kan bidra till att minska dessa siffror. För övrigt heter studien VITAL, och resultaten visade sig vara just det – vitala”, avslutar Stefan Grass.

VITAL-studien utsågs till ett av de topp-6 bästa abstrakten på hela ESICM-kongressen. För registrerade ESICM-delegater finns presentationen tillgänglig på evenemangsplattformen: https://lives2021.e-lives.org/. Prof Misset är presentatör för studien.

Om BIP ETT Evac

Bactiguards BIP ETT Evac är den enda tuben på marknaden som kombinerar subglottisk sugport med den kliniskt visade förmågan hos Bactiguards teknologi att minska mikrobiell adhesion. Teknologin baseras på ett tunt ytskikt av ädelmetaller fast förankrat på tubens yta. När ytskiktet kommer i kontakt med vätska skapas en galvanisk effekt som reducerar mikrobiell adhesion. Det innebär att färre bakterier fäster på ytan av tuben, vilket minskar risken för att biofilm bildas och leder till infektion.

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Grass, Chief Medical Officer och vice VD, mobil +46 70 725 24 48