33 000 dör till följd av antibiotikaresistens i Europa – varje år

Infektionsprevention har aldrig varit viktigare. Enligt en studie som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften The Lancet, dör mer än 33 000 människor varje år i Europa som en direkt följd av infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier. 75 procent av dessa infektionerna är så kallade vårdrelaterade infektioner (VRI).

Enligt studien som genomförts på uppdrag av European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) är den totala sjukdomsbördan för den här typen av infektioner jämförbar med den som influensa, tuberkulos och HIV/aids tillsammans orsakar. Fler än 33 000 personer inom EU/EAA beräknas dö varje år efter att ha drabbats av infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier.

Studien som baseras på data från EU- och EAA-länderna under 2015, visar också att 39 procent av den totala sjukdomsbördan orsakas av bakterier som är resistenta mot antibiotika som betraktas som sista utvägen, t.ex. karbapanem och kolistin, tidiga former av antibiotika med kraftiga biverkningar. Detta är en ökning sedan förra mätningen 2007 och mycket oroande enligt författarna, för när dessa antibiotika inte längre är effektiva är det extremt svårt och i många fall omöjligt att behandla infektioner.

Författarna lyfter också fram att vårdrelaterade infektioner är en stor bidragande faktor och att ökade insatser för infektionsprevention bör vara målbilden på såväl europeisk som globala nivå.

Bactiguards infektionsförebyggande lösningar minskar risken för vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika och därmed spridningen av multiresistenta bakterier. Reduktion av mikrobiell adhesion och kolonisering på ytan av produkter med Bactiguard ytskikt har verifierats in vitro för bakterier som utvecklat resistens mot antibiotika, såsom MRSA och ESBL.

Länk: Artikeln i The Lancet

Läs mer om Bactiguards infektionsförebyggande lösningar: www.bactiguard.se