Bactiguard deltar i projektet Innovation mot Infektion

Bactiguard deltar i projektet Innovation mot Infektion som är ett samarbete mellan parter från sjukvården, industrin och akademin. Projektet syftar till att utveckla nya innovativa lösningar som ska bidra till att minska antalet vårdrelaterade infektioner (VRI), minska antibiotikaanvändningen samt sänka sjukvårds-kostnader. I genomsnitt drabbas ca 10% av de patienter som får vård av en eller flera VRI:er vilket beräknas kosta samhället ca 3.7 miljarder SEK varje år. Mortaliteten på grund av VRI är uppskattad till ca 1500 patienter om året. Några riskfaktorer för VRI är sår och kvarsittande urinvägskatetrar och vanliga infektioner är urinvägsinfektioner, hud- och mjukdelsinfektioner samt pneumoni. Tanken med projektet är att skapa en fungerande samverkansmodell för behovs- och lösningsägare inom gränsöverskridande discipliner för en ökad innovationskraft för en säkrare vård.

Läs mer om Innovation mot Infektion på www.vri-imi.se >