Bactiguard klättrar på Allbrights jämställdhetslista

Under året har Bactiguard avancerat från plats 57 till 19 av Sveriges mest jämställda börsbolag. Varje år rankar Allbright Stockholmsbörsens bolag ur ett jämställdhetsperspektiv, där de mest jämställda bolagen samlas i den gröna listan. Bactiguard arbetar aktivt med mångfald och är stolta över att vi avancerar på Allbrights gröna lista under 2021.

Bild: Allbright 2021

Bild hämtad från Allbright 2021

Totalt har Stiftelsen Allbright rankat 347 svenska börsbolag under 2021, varav 19% räknades som jämställda i ledning och styrelser. De flesta bolag, hela 61%, hamnade på den gula listan, vilket innebär att de har både män och kvinnor i ledningen utan att uppnå jämlikhet. En femtedel av Sveriges börsbolag saknade kvinnor i sina ledningsgrupper och placerades på den röda listan.

Allbrights rapport 2021 i korthet:

  • Andelen kvinnor i ledningsgrupper i svenska börsbolag ökade från 25% 2020 till 27% 2021.
  • Det är fler kvinnor i börsbolagens styrelser, 35% i år jämfört med 34% förra året.

Om Allbright

Stiftelsen Allbright är partipolitiskt obunden och icke-vinstdrivande och arbetar för jämställdhet och diversifiering på ledande positioner i näringslivet. De kartlägger kontinuerligt näringslivets styrelser och ledningsgrupper för att uppmärksamma representationsfrågan.

Läs Allbrights rapport 2021 >>>