Bactiguards Christian Kinch och Johanna Adami deltar i seminarium under EU-mötet i Jönköping

Kampen mot resistenta bakterier kan vinnas men det behövs en enad europeisk strategi och en satsning på innovativ teknik. Det är huvudbudskapet när Christian Kinch och Johanna Adami vid det svenska medicinteknikföretaget Bactiguard deltar i ett seminarium den 7 juli då EU:s hälsoministrar sammanträder i Jönköping.

Mötet för EU:s hälsoministrar den 6-7 juli i Jönköping syftar till att diskutera gemensamma angelägna frågor, bland annat tillgången till verksamma antibiotika. Frågan ska få särskild prioritet under Sveriges ordförandeskap i EU.

Under mötet håller Högskolan i Jönköping och landstinget i Jönköpings län ett seminarium under rubriken Uniting Europe in a Global Strategy for Infection Control. Christian Kinch och Johanna Adami, VD respektive medicinsk chef för Bactiguard, har bjudits in som experter till mötet som representanter för näringslivet för att markera behovet av samverkan mellan akademi, vård och näringsliv i arbetet med infektionskontroll.

Utgångspunkten för seminariet är att Europa behöver en gemensam strategi för att bemöta problemet med resistenta bakterier och vårdrelaterade infektioner. Att ta fram ny effektiv antibiotika kommer att ta lång tid och därför behövs nya metoder för att övervaka infektionsspridning nationellt och globalt och minska användningen av antibiotika.

Under seminariet kommer följande perspektiv belysas och diskuteras:

  • The escalating prevalence of Resistance to Antibiotics. Boel Andersson-Gäre, läkare, chef för Futurum och ledamot vid Högskolan i Jönköping.
  • New Interactive Research Model including continual exchange of knowledge between researchers and practitioners for Health Care Quality Improvements in Practice. Göran Henriks, utvecklingsdirektör i Landstinget i Jönköpings län.
  • How to attack Infections through Innovations and the importance of Defining a Strategy for Universal Standards of Care – Johanna Adami docent vid Karolinska institutet och medicinsk chef på Bactiguard och Christian Kinch, VD för Bactiguard.

Mer information om Bactiguards produkter och utvecklingsarbete kan fås direkt efter seminariet av VD Christian Kinch och Docent Johanna Adami, medicinsk chef på Bactiguard och även på www.bactiguard.se.

Endast på förhand ackrediterade journalister kan närvara på seminariet.

För mer information vänligen kontakta:

Christian Kinch, VD, Bactiguard
Mobil: +46 8 440 58 80
E-post: christian.kinch@bactiguard.se
www.bactiguard.se