Bekämpa AMR genom ökad medvetenheten

Tänk om lunginflammationer och urinvägsinfektioner inte gick att behandla? Antibiotikaresistens kan leda till att vanliga infektioner som halsfluss och öroninflammation blir svårbehandlade i framtiden och i värsta fall kan leda till döden.  WHO:s initiativ World Antibiotic Awareness Week börjar idag och syftar till att öka medvetenheten om och stoppa spridningen av AMR.

Världshälsoorganisationen 2021

Ökad antimikrobiell resistens

Utan effektiva antibiotika kan även vanliga rutinoperationer och cancerbehandlingar bli väldigt riskfyllda. Sedan upptäckten av antibiotikan på 40-talet har den fungerat som en av hörnstenarna inom modern medicin. Tyvärr har en felaktig och överdriven användning bidragit till en växande antibiotikaresistens, som är en form av antimikrobiell resistens.

Om utvecklingen fortsätter i samma takt som idag med ökande AMR, riskerar 10 miljoner människor att dö årligen till följd av antibiotikaresistens år 2050, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Det kan jämföras med att omkring 8 miljoner människor dör i cancer och cirka 1 miljon i trafikolyckor varje år.1​

Prevention framför medicinering

Infektionsprevention är enligt WHO ett effektivt sätt att minska antibiotikaanvändningen och begränsa spridningen av multiresistenta bakterier. De bedömer att det går att minska antalet vårdrelaterade infektioner med 30%2 med hjälp av förebyggande åtgärder. Att förebygga infektioner är därför en hörnsten i en säker och kvalitativ vård. Varje infektion som kan förhindras, betyder samtidigt en antibiotikabehandling mindre.

Bactiguard arbetar för att minska antibiotikaanvändningen med våra infektionsförebyggande lösningar som både är effektiva och säkra. En klinisk studie med 853 patienter visade att användningen av antibiotika minskade med 60 % när de fick färre infektioner tack vare urinkatetrar med Bactiguards ytskikt3.

 

Referenser:

1 European Commission. 2017. A European one health action plan against antimicrobial resistance (AMR).
2 World Health Organization. (2016). The critical role of infection prevention and control. WHO/HIS/SDS/2016.10
3 Lederer JW et al., J WOCN 2014; 41(5):1–8