FN deklaration mot antibiotikaresistens

Den 21 september 2016 antog FN: s generalförsamling en historisk deklaration för att bekämpa antibiotikaresistens. Alla de 193 medlemmarna i FN: s generalförsamling har kommit överens om att tillsammans bekämpa antibiotikaresistenta bakterier som beräknas döda mer än 700 000 människor varje år.

Ordföranden i FN:s generalförsamling kallade till möte om antibiotikaresistens (AMR), som också inkluderade medlemsstater, icke-statliga organisationer, civilsamhället och den privata sektorn. Den historiska deklaratonen undertecknades före sessionen, där samtliga medlemsstater enades enhälligt om att bekämpa hotet om AMR. Detta är bara fjärde gången som en hälsofråga har varit så högt på dagordningen vid FN:s generalförsamling; de andra frågorna var HIV, icke-smittsamma sjukdomar och ebola.

FN: s generalsekreterare, Ban Ki-moon, sa: “Antibiotikaresistens utgör ett grundläggande, långsiktigt hot mot människors hälsa, hållbar livsmedelsproduktion och utveckling.”

Vid mötet efterfrågade länderna bättre användning av befintliga, kostnadseffektiva verktyg för att förebygga infektioner hos människor och djur, inklusive immunisering, säkert vatten och sanitet, och god hygien på sjukhus och djurhållning. Ett gemensamt uttalande utfärdades under mötet av Världshälsoorganisationen (WHO), Livsmedels- och jordbruksorganisationen (FAO) och Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) som belyste några av åtagandena: att stärka regleringen av antibiotika, förbättra kunskapen och medvetenhet, och, viktigast av allt, att främja innovativa metoder för att använda alternativ till antibiotika och införa ny teknik.

Sverige har varit en aktiv global ledare för att öka medvetenheten om antibiotikaresistens. Sveriges hälsominister, Gabriel Wikström, uttalade: ”Saker går vanligtvis inte så snabbt, särskilt inte vid FN. Men vi alla vet att det måste gå snabbt. Och vi har ännu inte börjat komma ikapp med AMR, än mindre komma framåt. ”

Förebyggande strategier är ett av de viktigaste sätten att bekämpa AMR, särskilt inom en sjukhusmiljö.

Se video