Halland har upphandlat Bactiguards urinvägskatetrar

Bactiguard har vunnit en upphandling av urinvägskatetrar i Halland. Ramavtalet gör det möjligt för Region Halland att med start den 1 oktober 2016 att köpa Bactiguards infektionshämmande urinvägskatetrar.

”Vi ser att behovet av att inkludera infektionshämmande produkter i det upphandlade sortimentet ökar. Region Halland följer nu Region Kronoberg, Landstinget Blekinge och Landstinget i Kalmar län, som har gått igenom samma process tidigare. Region Halland ser en bevisad effekt och en reducering av vårdrelaterade infektioner genom att investera i förebyggande arbete och vi hoppas att fler landsting kommer att följa efter”, säger Nina Nilsson, marknadsansvarig på Bactiguard .

Region Halland har varit pionjärer förr och tar täten för en nollvision mot vårdrelaterade infektioner. Genom att inkludera infektionsprevention som en kategori i upphandlingen, tar man ännu ett stort steg mot en mer kostnadseffektiv och patientsäker sjukvård genom att inkludera infektionsprevention som en kategori i upphandlingen. Det är glädjande för varje patient, då infektioner utgör ett stort hot för patientsäkerheten när allt fler bakterier blir resistenta mot antibiotika och risken att drabbas av en vårdrelaterad infektion är överhängande.