Patienter föredrar Bactiguard i svensk undersökning

På ”Urologidagarna” som just nu pågår i Göteborg och arrangeras av Svensk Urologisk Förening, presenterades igår en undersökning av Bactiguards infektionshämmande urinvägskateter, BIP Foley Catheter Silicone. Undersökningen visar att 28 av 31 patienter som bytte från en standardkateter till BIP Foley-kateter, upplevde att bytet ledde till både färre urinvägsinfektioner och färre antibiotika-behandlingar.

Studien har genomförts av Charlotte Trossle, Hemsjuksköterska, Urologiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus. Syftet med undersökningen var främst att med en enkät utvärdera hur patienter har upplevt BIP Foley-katetern avseende komfort och effekt på urinvägsinfektioner (UVI) och antibiotikabehandlingar, i förhållande till deras vanliga standardkateter. Dessutom har man hos en del av patienterna undersökt hur BIP Foley-katetern med sitt ytskikt av ädelmetaller har påverkat bakterieförekomst i urinen, grad av urologiska symtom, antal fall av urosepsis samt kateterstopp. Undersökningen inkluderade 31 patienter mellan 46 och 90 år (majoriteten > 60 år) som använder kvarliggande silikonkatetrar, antingen transuretralt eller subrapubiskt.

Enkätsvaren från alla 31 patienter visar att 28 av patienterna upplevt att användningen av BIP Foley-katetern ledde till både färre urinvägsinfektioner och färre antibiotikabehandlingar för UVI, jämfört med vid användning av standardskatetern. Dessutom tyckte 27 av patienterna att BIP Foley-katetern kändes bättre eller lika bra som standardkatetern. På femton av patienterna utfördes mikrobiologiska tester. Patienterna hade bakterier i urinen både före och efter kateterbytet men bakteriemängden minskade signifikant till cirka hälften en tid efter bytet till BIP Foley-katetern.

För fem patienter minskade graden av UVI-relaterade symtom (feber, smärta över urinblåsan, trängningar, grumlig/illaluktande urin och sjukdomskänsla) efter bytet till BIP Foley-katetern. Dessutom hade 3 av 5 patienter blivit av med problem som kateterstopp. Fyra patienter hade kateterrelaterad blodförgiftning (urosepsis) innan, men inte efter kateterbytet. Inga biverkningar noterades, vilket styrker att användningen av BIP Foley-katetern är säker för patienterna.