Spela WHO:s interaktiva spel och lär dig mer om antibiotika

Den pågående World Antibiotic Awareness Week är en årlig global kampanj initierad av WHO, i syfte att öka medvetenheten om antibiotikaresistens. Med ökad kunskap hoppas man kunna bromsa framväxten och minska spridningen. Nu kan alla lära sig mer genom ett interaktivt spel som WHO tagit fram.

Världens viktigaste läkemedel riskerar snart att sluta fungera. Sedan upptäckten har antibiotika fungerat som en av hörnstenarna inom modern medicin. Men felaktig och överdriven användning av antibiotikan har bidragit till en växande antibiotikaresistens, som uppstår när bakterier utvecklar resistens mot de läkemedel som används för att behandla dem. Infektionsprevention är enligt WHO ett effektivt sätt att minska antibiotikaanvändningen och begränsa spridningen av multiresistenta bakterier. De bedömer att med hjälp av förebyggande åtgärder går det att minska antalet vårdrelaterade infektioner med 30 %1. Att förebygga infektioner är därför en hörnsten i en säker och kvalitativ vård. Varje infektion som kan förhindras, betyder samtidigt en antibiotikabehandling mindre.

Lär dig mer om antibiotika och hur vi alla kan bidra till att bibehålla dess effektivitet genom att spela WHO:s interaktiva spel2Antibiotics – handle with care

Bactiguards produkter förhindrar infektioner, och minskar därmed behovet av antibiotika. Lederer et al.3 genomförde en klinisk studie med 853 patienter som visade en minskning av antibiotikaanvändningen med 60 % efter byte till urinkatetrar med Bactiguards ytskikt, på grund av minskade infektioner. Läs mer om Bactiguards infektionsförebyggande lösningar: www.bactiguard.se

Referenser:
1. World Health Organization. (2016). The critical role of infection prevention and control. WHO/HIS/SDS/2016.10
2. http://www.who.int/who-campaigns/world-antibiotic-awareness-week
3. Lederer JW et al, J WOCN 2014; 41(5):1–8