The Economist målar upp en skrämmande bild av framtiden

I ett framtidsscenario hämtat från 2041 beskriver The Economist hur världen reagerade för sent på problematiken med antibiotikaresistens. Om antibiotikan slutar fungera, kommer superbakterierna att få fritt spelrum.

Enligt en studie som publicerades i den vetenskapliga tidskriften The Lancet1 i november 2018, dör mer än 33 000 människor varje år i Europa som en direkt följd av infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier. 75 procent av dessa infektionerna är så kallade vårdrelaterade infektioner (VRI).

Bactiguards infektionsförebyggande lösningar minskar risken för vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika och därmed spridningen av multiresistenta bakterier. Reduktion av mikrobiell adhesion och kolonisering på ytan av produkter med Bactiguard ytskikt har verifierats in vitro för bakterier som utvecklat resistens mot antibiotika, såsom MRSA och ESBL.

Läs artikeln i The Economist >>>

 

Referenser
1. Lancet Infect Dis 2019; 19: 56–66