World Antimicrobial Awareness Week (WAAW) 2020

I dag startar World Antimicrobial Awareness Week (WAAW), ett WHO-initiativ som syftar till att öka den globala medvetenheten kring antimikrobiell resistens (AMR). AMR kallas ibland den tysta tsunamin och är mer relevant än någonsin med tanke på den pågående Corona-pandemin.

En av riskfaktorerna förknippade med covid-19 är sekundära infektioner, som till exempel lunginflammation. I nyligen genomförda studier på covid-19-patienter var sekundära bakterieinfektioner signifikant associerade med ett försämrat tillstånd och dödsfall trots antibiotikabehandling1.

Antimikrobiell resistens är inte bara ett existentiellt hot; det är ytterligare en global pandemi med miljontals antibiotika-resistenta infektioner och mer än 700 000 dödsfall varje år.

        THE LANCET, november 2020

De flesta bakteriella lunginflammationer som fångats upp tillräckligt tidigt kan behandlas säkert och effektivt med antibiotika, och bredspektrumantibiotika används ofta hos patienter med covid-19. Antibiotikaanvändning driver dock på uppkomsten av antibiotikaresistenta bakterier. Antimikrobiell resistens är inte bara ett akut hot, det är  ytterligare en global pandemi med miljontals antibiotikaresistenta infektioner och mer än 700 000 dödsfall varje år2. Det är därför AMR ibland omnämns som den tysta tsunamin.

Den utbredda användningen av antibiotika under covid-19 kan leda till snabbare uppkomst och spridning av antibiotikaresistens. Covid-19 i sig orsakas av ett virus, inte av bakterier och antibiotika bör inte användas för att förebygga eller behandla sjukdomen, såvida inte bakterieinfektioner också är närvarande.

AMR uppstår när bakterier, virus, svampar och parasiter förändras över tiden och inte längre svarar på antibiotika, vilket gör vanliga infektioner svårare att behandla och ökar risken för smittspridning, allvarliga sjukdomar och dödsfall. Många olika faktorer har bidragit till ökningen av AMR världen över – bland annat överanvändning och missbruk av antibiotika hos människor, boskap och jordbruk, dålig tillgång till rent vatten, sanitet och hygien samt otillräckligt insatser för att förebygga infektioner3.

Bactiguards infektionsförebyggande lösningar är både effektiva och säkra. De förebygger infektioner och minskar därmed behovet av antibiotika. Lederer et al4 genomförde en klinisk studie med 853 patienter som efter byte till urinkatetrar med Bactiguards ytskikt, visade en minskning av antibiotikaanvändningen med 60 % tack vare färre infektioner.

Bactiguards alkoholfria desinfektionsmedel Hydrocyn® aqua har också visat sig vara effektivt mot det nya coronavirus SARS-CoV-2 som orsakar covid-19. Hydrocyn® aqua dödar bakterier, svampar och inaktiverar de flesta virus som orsakar infektioner.

Läs mer om Bactiguards infektionsförebyggande lösningar
Läs mer om WAAW: www.who.int/campaigns/world-antimicrobial-awareness-week/2020

WAAW 2020

Referenser:
1. Vaillancourt M, Jorth P. The Unrecognized Threat of Secondary Bacterial Infections with COVID-19. mBio. 2020;11(4):e01806-20.
Published 2020 Aug 7. doi:10.1128/mBio.01806-20
2. DOI:https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30444-7
3. source: https://www.who.int/campaigns/world-antimicrobial-awareness-week/2020
4.  Lederer JW et al., J Wocn 2014; 41(5):1–8