Hydrocyn® aqua – Avancerad sårvård

Hydrocyn® aqua sårvård för sårtvätt, debridering och befuktning av kroniska och akuta sår. Stödjer sårläkningsprocessen genom att skydda och hålla såret rent och fritt från mikroorganismer och andra smittämnen.

Kontakta mig, jag vill veta mer

Hydrocyn® aqua hjälper till att:

 • Rengöra såret
 • Minska bakteriell belastning
 • Ta bort lukt
 • Stödja naturlig sårläkning

Verkningsmekanism

Den aktiva substansen i Hydrocyn® aqua sårvårdsprodukter är hypoklorsyra (HOCl), samma ämne som kroppens immunceller använder i sitt försvar mot smittsamma organismer. HOCl kan tränga igenom det yttre skiktet av bakterier, svampar och virus och därmed orsaka skador inuti cellen vilket leder till förstörelse av cellfunktionen (och så småningom celldöd).

Hydrocyn® aqua har ingen negativ effekt på mänskliga celler och är biokompatibel, vilket innebär att den inte är irriterande eller retande för kroppen.

Testresultat

Hydrocyn® aqua har testats på flera mikroorganismer enligt standardtest ASTM E2315. Testerna visar att Hydrocyn® aqua är effektiv mot både grampositiva och gramnegativa bakterier (inklusive MRSA), svampar och sporer.

Hydrocyn® aqua sårvård:

 • Bakteriedödande
 • Svampdödande
 • Spordödande
 • Avlägsnar biofilm
 • pH-neutral
 • Biokompatibel
 • Kliniskt bevisad säker och effektiv för olika typer av sår

Sortiment

Hydrocyn® aqua sårvård består av är CE-märkta (godkända i EU) medicintekniska produkter klass III och klass IIb.

Hydrocyn aqua Spray Aerosol 50g
Hydrocyn aqua Spray Aerosol 100g
Hydrocyn aqua 100ml Spray mist
Hydrocyn aqua 250ml Bottle cap closure
Hydrocyn aqua 500ml Bottle cap closure
Hydrocyn aqua 1000ml Bottle cap closure
Hydrocyn aqua 250ml Spray mist
Hydrocyn aqua LLPDE Tube 15g
Hydrocyn aqua LLDPE Tube 30g

Hydrocyn® aqua avancerad sårvård finns i olika storlekar och utföranden. Alla produkter finns inte tillgängliga i alla länder, kontakta oss för mer information.