46% av svårt sjuka covid-19-patienter utvecklade VRI enligt en ny studie

En ny italiensk publikation har tittat närmre på vårdrelaterade infektioner (VRI) hos svårt sjuka covid-19-patienter. 774 patienter med covid-19 som behandlades på intensivvårdsavdelningar (IVA) på 8 olika sjukhus i Italien ingick i studien.

Publikationen1 visar att 46% av de svårt sjuka covid-19-patienterna utvecklade VRI, varav 38 % orsakades av multiresistenta (MDR) bakterier. Den visar också att de vanligaste vårdrelaterade infektionerna var VAP och CRBSI;

  • 50% av VRI var ventilatorassocierad lunginflammation (VAP)
  • 10% av HAI var kateterrelaterade blodinfektioner (CRBSI)

Patienter med VRI och septisk chock hade nästan dubbelt så hög mortalitet. Författarna kommenterar sina resultat:

Svårt sjuka covid-19-patienter löper hög risk för VRI, särskilt VAP och BSI på grund av MDR-organismer. VRI förlänger mekanisk ventilation och sjukhusvistelse, och VRI komplicerad av septisk chock fördubblade nästan dödligheten.”

Läs hela studien >

Bactiguards centrala venkatetrar och endotrakealtuber har en unik teknologi som förebygger vårdrelaterade infektioner i blodbanan och luftvägarna genom att reducera mikrobiell adhesion. När färre bakterier fäster på ytan av produkterna minskar risken för infektion.

Läs mer om BIP Central Venous Catheter och BIP Endotracheal Tube.

1. Grasseli et al. Chest 2021, online ahead of print