Så hjälper Bactiguard till att förebygga infektioner och rädda liv

Antibiotikaresistens är en av de mest akuta hälsoriskerna i vår tid. Hotet kallas ofta för “den tysta tsunamin” och kan potentiellt omintetgöra hundra år av medicinska framsteg, enligt WHO. För att motverka resistensen behöver vi arbeta för att förebygga infektioner i sjukvården och i vår vardag – en utmaning som det svenska medicinteknikföretaget Bactiguard kan erbjuda lösningar för.

Arbetet med att förebygga infektioner på ett globalt plan är ett av de viktigaste medlen för att få bukt med antibiotikaresistensen som om ett par årtionden hotar att skörda 10 miljoner människoliv varje år. Sätter man det i relation till coronapandemin som hittills orsakat 3 miljoner dödsfall blir allvaret ännu tydligare, konstaterar Cecilia Edström, vd på Bactiguard.

Utöver de höga dödstalen förutspår WHO också att antimikrobiell resistens (AMR) äventyrar möjligheten att nå FN:s mål att senast 2030 utrota epidemierna av bland annat HIV tuberkulos och malaria.

– Antibiotikaresistens, jämte klimatförändringen är en av de mest akuta hållbarhetsfrågorna. Utan effektiv antibiotika kan vanliga infektioner som halsfluss och öroninflammation bli svårbehandlade i framtiden och i värsta fall leda till döden. Även vanliga rutinoperationer och cancerbehandlingar är beroende av antibiotika. Därför måste vi förebygga infektioner och arbeta preventivt så att problemen inte uppstår, fortsätter Cecilia Edström.

Unik ytskiktsteknologi

Bactiguard har en unik teknologi som hjälper till att just förebygga infektioner. Hemligheten ligger i ett mycket tunt ytskikt av ädelmetaller som appliceras på medicintekniska produkter, som exempelvis katetrar och implantat. Vid kontakt med vätska skapas en galvanisk effekt som gör att färre mikrober fäster på ytan av de medicintekniska produkterna och risken för infektion minskar.

– Traditionella ytskikt bygger ofta på frisättning av läkemedel eller andra ämnen som dödar mikrober, vilket kan orsaka skador på vävnaden och till exempel öka risken för blodproppar. Den problematiken har inte vår lösning eftersom den baseras på en galvanisk effekt. Bactiguards teknologi är vävnadsvänlig och kliniskt bevisad som både säker och effektiv. Mer än 200 miljoner katetrar har använts utan några biverkningar relaterade till ytskiktet, en viktig trygghet för vårdgivare och patienter, säger Cecilia Edström.

Hjälp under pandemin

Bactiguards teknologi har med framgång använts för patienter som får intensivvård. Patienter som behöver stöd med andningen kan få en luftvägstub, en så kallad endotrakealtub, kopplad till en ventilator.

– Det är vanligt att bakterier fäster på tuben och även en relativt kort behandlingstid kan leda till att patienten utvecklar en mycket allvarlig luftvägsinfektion (ventilatorsassocierad pneumoni, VAP) som är den näst vanligaste vårdrelaterade infektionen inom intensivvården1-3. För covid-19 patienter som vårdas på IVA har man sett en ökning av antalet sekundära bakteriella infektioner och det är allvarligt. Med vår teknologi fäster färre bakterier på tuben, vilket effektivt förebygger infektion, utan att medföra några risker för patienten säger Cecilia Edström.

Strategiskt förvärv

År 2020 gjorde Bactiguard ett strategiskt förvärv av malaysiska Vigilenz som gav flera viktiga tillgångar samtidigt som det breddade produktportföljen till att omfatta sårvård och desinfektion.

– Vi fick tillgång till en sårvårdsportfölj, en modern och effektiv produktionsanläggning i Asien och ett starkare fotfäste i Sydostasien med en väl etablerad direktförsäljningsorganisation i Malaysia. Det ledde till att försäljningen i Sydostasien utvecklades väl under 2020, trots att flera länder i regionen periodvis var nedstängda under pandemin, säger Cecilia Edström.

Bactiguard vision framåt är att deras lösning ska bli vårdstandard och fortsätta kunna bidra till färre infektioner, högre patientsäkerhet och lägre vårdkostnader.

–Vi vill göra teknologin så tillgänglig som möjligt, expandera geografiskt och till flera applikationsområden. På så sätt kan vi förebygga fler infektioner, skydda patienter och rädda liv.

Om Bactiguard

Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag med uppdraget att minska risken för infektioner, öka patientsäkerheten och rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla effektiva och säkra infektionsförebyggande lösningar. Kärnverksamheten är produkter med Bactiguards ytskiktsteknologi samt en alkoholfri produktlinje för sårvård och desinfektion.

 

Publicerad på www.di.se 2021-04-27: Så hjälper Bactiguard till att förebygga infektioner och rädda liv (di.se)

1. Craven DE et al.Infect. 1996;11(1):32-53.
2. Rello J et al.Chest. 2002;122(6):2115-2121.
3. Kollef MH et al. Chest. 2005; 128 (6):3854-3862.